Pheasant Records

Foto: Robin Kristiansen

   Den berømte Toccata og fuga i d-mol af J. S. Bach indleder en cd med orgelmusik, som Jakob Strandby har indspillet i Lynge Kirke i efteråret 2009. Cd’en rummer en række orgelperler af Bach og dennes lære-mester og inspirator, den dansk/tyske organist og komponist Dieterich Buxtehude. Denne musik egner sig særlig godt til Lynge Kirkes orgel. Orglet blev i klanglig henseende renoveret i 2006 og har siden høstet mange roser for dets klang af bl.a. internationale gæstesolister.

 

   Cd’en kan købes i Lynge Kirke, i Uggeløse Kirke samt i Allerød Boghandel. Cd'en kan også bestilles på tlf. 40 42 08 64. Pris: kr. 100.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565

Nun komm, der Heiden Heiland à 2 claviers et pédale, BWV 659

Wachet auf, ruft uns die Stimme à 2 Clav. et Pedal (Canto fermo in Tenore), BWV 645

Fugue in D Minor, BWV 539 b

Dieterich Buxtehude (1637-1707)

Prelude in g, BuxWV 149

Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 208

Aria: Rofilis (Partite diverse), BuxWV 248

Prelude in C, BuxWV 136

Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand, BuxWV 198

Ach Gott und Herr, BuxWV 177

Mensch, willst du leben seliglich, BuxWV 206

Prelude in e, BuxWV 142

Johann Sebastian Bach

Herzlich thut mich verlangen à 2 claviers et pédale, BWV 727

Liebster Jesu, wir sind hier à 2 claviers et pédale, BWV 731

Prelude and Fugue in C Major, BWV 531

Vor deinen Thron tret ich hiermit (Il canto fermo nel canto), BWV 668

Registrations

Udsnit af æbleregalen i orglet i Lynge Kirke

Foto: Robin Kristiansen

Om orglet i Lynge Kirke

Lynge Kirkes orgel blev bygget af orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner i 1988, konsulent var organisten og renæssancespecialisten Aksel H. Mathiesen. Ud over originale renæssanceinstrumenter var komponisten Michael Praetorius’ bog ”Syntagma Musicum II de Organograhia” fra 1619 med skitser af diverse orgelregistertyper en væsentlig inspirationskilde for Mathiesen. Denne inspiration udmøntedes bl.a. i genskabelse af den såkaldte Æbleregal, skitseret i Praetorius’ bog - realiseret i Lyngeorglet i 1988, efter at have været gået i glemmebogen i flere hundrede år. Resultatet blev en yderst vellykket stemme, med gyldne og røde ’æbler’ i kronpositivets facade, mesterligt intoneret af Frobenius’ daværende chefintonatør Mogens Pedersen. Også de renæssanceinspirerede stemmer som Cornamuse 16’ og Kortholt 16’ bør nævnes for deres høje kvalitet, ligesom Frobenius omsatte andre af Mathiesens ideer til fine stemmer i instrumentet. Lyngeorglet, som med sine 20 stemmer særligt egner sig til renæssancetiden og den tidlige baroktids koloristiske klangverden, savnede dog en bredere klanglig basis – f.eks. forefandtes ikke den basale orgelstemme Principal 8’. I 2006 har Carsten Lunds Orgelbyggeri efter omdisponeringsforslag fra Per Kynne Frandsen og Jakob Strandby realiseret en betydeligt forbedret klanglig sammenhæng i instrumentet. Da de pladsmæssige forhold ikke tillod en udvidelse af orglet, bestod opgaven i at ’rokere om’ med bibeholdelse af antallet af registre. Helt nye stemmer (bl.a. hovedværkets Principal 8’ og pedalværkets Subbas 16’) spiller nu fint sammen med de gamle registre, hvoraf en del er blevet stærkt ændret. Således er f.eks. kronpositivets Quintatøn 4’ blevet omdannet til en Gedakt 4’, og svelleværkets tidligere Nasat 1 1/3 er forvandlet til en Sedecima 1’, placeret i kronpositivet. Efter forslag fra Jakob Strandby har svelleværkets nye Nasat 3’ fået navnet Næsehorn 3’ – registernavnet oversat fra tysk orgelbygning o. år 1700, hvor registerbetegnelsen Nashorn 3’ forekommer. Det fremragende intonationsarbejde ved ombygningen 2006 er udført af Erik Hult, og instrumentet fremstår nu som en klangligt særdeles velafbalanceret og charmerende helhed.

Jakob Strandby